maandag 13 september 2010

Week 37 - 2010

Bezoek Zuiderzeewijk (Klik hier voor foto's bekijken)
Een uurtje samen met de medewerkers die in de frontlijn staan de wijk in geweest en de problematiek besproken. Er zijn nog duidelijke verschillen te zien tussen de gedeelten die zijn opgeknapt en die delen die nog aan de beurt moeten komen. Ik constateerde dat er goed wordt samengewerkt tussen de verschillende disciplines, zoals de zorg- en welzijnsorganisaties, wijkagent, Perspectief, jongerenwerkers, centrade etc. Goed om te constateren dat het enthousiasme en de wil om de sociale cohesie in deze wijk op een hoger platvorm te brengen er vanaf knalt.

Het ontbijt samen met collega Jop Fackeldey op woensdagochtend kon ik niet bijwonen, want ik was dit keer aan de beurt voor het wekelijkse persuurtje. Dan maar om 09.30 uur vertrekken naar Den Haag voor de vergadering van 11.00 uur t/m 12.00 uur. Om een lang verhaal kort te maken, file, file en nog eens file. Rond 12.00 uur stond ik dus op het Binnenhof en in de stromende regen. Niet alleen het ontbijt gemist, maar ook de vergadering, gelukkig was Lelystad goed vertegenwoordigd door collega Jop, die bij mij kon instappen zodat ik hem naar de volgende vergadering kon brengen en ik weer naar Lelystad kon, waar ik omstreeks 14.00 uur weer aankwam (weer file), net op tijd voor de afspraak met de gedeputeerde. Ik herinnerde mij onmiddellijk weer waarom ik in Lelystad ben gaan wonen. Je zal toch maar in Den Haag werken en elke dag op en neer moeten. Mij niet gezien. Relativeren hoort daarbij als ik denk dat de inwoners in spitstijd soms een minuutje moeten wachten voor de rotonde bij de Visarenddreef

Varen met Gedeputeerde en wethouders Flevoland
Op uitnodiging van de gedeputeerde Anne Bliek op de Flevo Aak Carla Lammers, samen met de andere wethouders en belangrijke mensen die te maken hebben met milieu en natuur in Flevoland meegevaren. Was zeer zinvol om met deze bestuurders ook eens informeel over deze materie met elkaar van gedachten te wisselen. Het is een bijzonder schip waar wij op voeren. De Flevo Aak Carla Lammers is ontworpen door Willem Vos; grondlegger van de Bataviawerf. Het is een modern ontwerp van een klassiek rondspantjacht. De aak is gebouwd door leerlingen van de werf onder leiding van enkele leermeesters.

Diploma-uitreiking bij Perspectief
Samen met collega Willem de Jager diploma's uitgereikt bij Perspectief. Wat fantastisch dit te mogen doen, voor de “Veilig op Straat” (VOS), in de volksmond beter bekend als “de rode jasjes”. Een project dat sinds 2001 succesvol in Lelystad draait. Met een groep jongeren wordt een veiligheidsteam gevormd. Dit team wordt intensief begeleid door de politie en door Concern voor Werk (CvW). De jongeren worden geworven uit een risicogroep en treden op vrijwillige basis toe tot het project. Ze zijn/waren werkloos, vroegtijdig schoolverlater en soms in aanraking geweest met justitie. Door het VOS-project leren de jongeren wat werken is. Er wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van de deelnemers en zij krijgen aanvullende scholing aangeboden. Doel van het project is uitstroom naar regulier werk of een opleiding.
Er zijn redenen aan te nemen dat de aanwezigheid van VOS-teams bijdraagt aan verbetering van veiligheidsgevoelens van inwoners van Lelystad. Het imago van het project en de zichtbaarheid van de rode jasjes is zonder meer goed.
Jongeren krijgen bij instroom in het project een jaarcontract in het kader van de gesubsidieerde arbeid aangeboden. De jongere kan in zes tot negen maanden opklimmen van toezichthouder, via 2e klas, tot hoofdtoezichthouder. Status en verantwoordelijkheden binnen de groep veranderen mee.
De deelnemers worden in groepsverband getraind in vaardigheden op het gebied van EHBO. De politiebegeleiders trainen de deelnemers in het gebruik van de communicatieapparatuur, wetgeving en bevoegdheden, lokale omstandigheden en sociale vaardigheden als houding en gedrag, in relatie tot de toezichthoudende taken die moeten worden uitgevoerd.
Een belangrijk onderdeel van het groepsgebeuren is de wekelijkse sportactiviteit. Er kunnen ook andere activiteiten worden georganiseerd, die veelal gericht zijn op het sociaal- en maatschappelijke terrein, zoals ontwikkeling van sociale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, voeding en gezondheid, oriëntatie op vormen van vrijetijdsbesteding, beroepsvoorbereidende cursussen (bijvoorbeeld opleiding beveiliger en BOA) of workshops en sollicitatietrainingen en/of een cursus Nederlands.
Het symbool VOS staat onder meer voor sluw en intelligent. Deze jongens en meisjes hebben wat dat betreft laten zien een echte VOS te zijn. Gefeliciteerd! Ik hoop dat zij dit in de toekomst waar maken, want hun verleden is nu echt het verleden.

Motorrijtocht met Ambtenaren (Klik hier voor foto's)
De voorspellingen voor het weer waren prima. Zon met af een toe een beetje regen. 14 enthousiaste motorrijdende ambtenaren hadden er zin in. Ik had een leuk tourtje uitgezet en na enige instructie over rijgedrag, vertrokken we met 14 motoren. Het eerste uur volledig binnen het grondgebied van Lelystad, zoals Oostvaardersplassen, vliegveld en Natuurpark werden aangedaan. Vervolgens een stukje vaste land, zoals Harderwijk, Hulshorst, Elspeet, Nijkerk en Putten. Al met al een prachtige rit, maar op het einde toch zo'n 40 kilometer korter gemaakt, want we reden het laatste uur al in de stromende regen en dan gaat de lol er snel af. Zeker voor herhaling vatbaar. We hebben in ieder geval ons een vaste naam toebedacht, namelijk: "Motorrijdende Ambtenaren Lelystad (MAL).

Stadsverwarming
Het onderzoek naar de verschillen in prijs voor gasgestookte woningen en de woningen die op de stadsverwarming zijn aangesloten was voor het reces al gereed. De agendacommissie had dit onderzoek en de reaktie daarop van het college voor behandeling geagendeerd voor aanstaande dinsdag. Echter dan zit ik voor de bijeenkomst van de G32 voor de gemeente in het buitenland. Op het verzoek van het college is de sessie over de stadverwarming verschoven naar de volgende vergadering en dat zal mogelijk op dinsdag 28 september zijn. Alle inwoners die thans op de stadsverwarming zijn aangesloten krijgen deze wijziging door middels een bewonersbrief.

Wijsheden
Voortaan zal ik iedere week een Oosterse-, Chinese, Boeren-, Joodse, Boeddhistische- liefdes of Russische WIJSHEID op mijn weblog uitroepen. Nu dus de eerste:
"Een verzameling wijze uitspraken, is meer waard dan veel schatten".