maandag 10 maart 2014

Start onderzoek naar veiliger fietsen in Lelystad

Fotoburo Wierd
Wat moet er gebeuren om veiliger te fietsen op fietspaden  in Flevoland? Dat gaat Lelystad samen met de provincie onderzoeken. Hiervoor hebben wij, gedeputeerde Lodders burgemeester Aat de Jonge en ik, het startsein gegeven.

De provincie en de gemeente Lelystad trekken samen op in het onderzoeken van de belangrijkste verbeterpunten op de fietspaden in Flevoland. Lelystad wordt in dit onderzoek als proefstad genomen en daarnaast wordt ook gekeken naar de fietspaden langs provinciale wegen. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een camerafiets. Het onderzoek wordt in maart afgerond , waarna wordt bekeken welke oplossingen de beste zijn voor veiliger fietsen in Flevoland.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de oorzaak van fietsongelukken vaak ligt aan obstakels zoals bijvoorbeeld paaltjes en stoepranden,  slecht wegdek, onduidelijke  belijning, te smalle fietspaden, hoogteverschil tussen fietspad en berm.  We gaan nu bekijken hoe de  fietspaden ervoor staan. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten.

Ik ben ook blij met Lelystad als proefgemeente. Lelystad heeft een vrij unieke fietsinfrastructuur met fietspaden die gescheiden zijn van het autoverkeer. Daarnaast zijn er in Lelystad de laatste jaren veel recreatieve fietsroutes in het buitengebied aangelegd. Deze feiten hebben ons getriggerd om na te gaan of ook de fietsverkeersveiligheid op onze fietspaden verbetering nodig heeft. Parallel aan het onderzoek naar fietsverkeersveiligheid, zullen wij ook ons bestaande fietsbeleid evalueren en actualiseren (twee vliegen in één klap). Deze samenwerking is hiervoor een mooie kans.”

Op verzoek van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zet burgemeester Aat de Jonge - samen met nog zes burgemeesters – zich in als speciaal ambassadeur voor fietsveiligheid. “Fietsen hoort bij Nederland en dus ook bij Flevoland. Het is gezond en met de fiets kom je snel waar je moet zijn. Fietsers zijn echter ook kwetsbaar. Vandaag is een goede start gemaakt om iets aan deze kwetsbaarheid te doen.”, zegt burgemeester Aat de Jonge. Ik hoop dat dit ook andere gemeenten in Flevoland zal stimuleren om werk te maken van fietsveiligheid.