maandag 17 februari 2014

Unieke Hi-Kidsborden in Lelystad geplaatst

Fotostudio - Wierd
Samen met de leerlingen van basisschool De Kring heb ik de nieuwe Hi-Kidsborden bij de voetgangersoversteek-plaats bij de Rigastraat in gebruik genomen.
Met de realisatie van deze borden kunnen voetgangers, met name de leerlingen van de basisschool De  Kring  en kinderen uit Hanzepark-noord, op een nog veiligere manier oversteken. De borden zijn uniek in Nederland, omdat op de borden enkele kinderen van basisschool De Kring staan afgebeeld.
Op deze Hi-kidsborden zitten in de hoeken lampjes. Met een druk op de knop gaan deze lampjes branden, waardoor er meer attentie aan de voetgangersoversteekplaats wordt gegeven. Daarnaast vind ik het ontzettend leuk dat op deze borden de afbeeldingen staan van de kinderen van de basisschool De Kring. Dat maakt dat deze borden uniek zijn in Nederland. En niet onbelangrijk, de borden werken op zonne-energie en dragen op deze manier ook weer een steentje bij aan het gebruik van duurzame energie. Leerlingen van basisschool De Kring gebruiken het schoolgebouw van De Watergeus als dependance en lopen een aantal keren per dag heen en weer, vanwege bijvoorbeeld het overblijven of weeksluitingen. Ook kinderen uit Hanzepark-noord die regelmatig in de speeltuin bij Hanzeborg spelen, kunnen nu oversteken op een duidelijke en herkenbare locatie.
De Rigastraat is een erftoegangsweg met een doorgaande verkeersfunctie vanuit het centrum richting de westelijke wijken van Lelystad. Aan de westzijde van de Rigastraat ontbreekt een doorlopend voetpad van en naar het schoolgebouw van De Watergeus. Het niet veilig kunnen oversteken was met name voor ouders punt van zorg.
Door de realisatie van de voetgangersoversteekplaats met de Hi-Kidsborden is de veiligheid van voetgangers toegenomen. Ik ben ontzettend blij dat met de plaatsing van de Hi-Kidsborden de verkeersveiligheid voor voetgangers, en dan met name voor de kinderen, nog groter is geworden.