zondag 15 december 2013

Verkeersmaatregelen verbetering stationsgebied afgerond

Fotostudio Wierd
De verkeersmaatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en de doorstroming bij het stationsgebied, zijn volgens de wens van de gemeenteraad, sober en doelmatig uitgevoerd.
Na jaren van discussie over het Stationsgebied kon ik afgelopen donderdag de Kiss & Ride zone bij het station officieel openen. Naast deze aanpassing zijn de verkeerslichten opnieuw ingeregeld, de taxistandplaats aangepast en er is een halteplaats voor de regiotaxi en de buurtbus gerealiseerd voor het politiebureau. De strook waar mensen die bij het station moeten zijn, kunnen in- en uitstappen is verbreed om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierdoor kunnen automobilisten makkelijker op de rijbaan invoegen en houden ze het verkeer minder op. Daarnaast zijn de taxistandplaats aan de andere kant van het station en de parkeerstrook bij het politiebureau voor de regiotaxi en de Wijkbus verbeterd. De taxistandplaats is aangepast, zodat die past bij de manier waarop de taxi’s nu al staan. Voor de aanpassing leek het alsof de taxi's op de stoep stonden. Daarom is de bestrating aangepast, is er een duidelijk gemarkeerde ‘in- en uitrit’ gemaakt en een bord geplaatst om de standplaats herkenbaarder te maken. Deze maatregelen sluiten aan bij de wensen van de taxichauffeurs. De plek voor het politiebureau is de halteplaats voor de Regiotaxi en buurtbus. Tevens is de voorrang beter geregeld voor als zij de parkeerplek afrijden.
Alle verkeersmaatregelen die voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid zorgen in het stationsgebied zijn nu uitgevoerd conform de wens van de raad. Tevens is voldaan aan de wensen van de taxichauffeurs. Zij hebben hun standplaats behouden, zoals met elkaar destijds is afgesproken. Op deze manier is op een sobere en doelmatige wijze voldaan aan de wensen en kunnen alle partijen tevreden zijn.