vrijdag 13 december 2013

Duurzaamheidswinkel in gebouw Postkantoor Stadhuisplein

Het college heeft met mijn voorstel ingestemd om samen met de Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) een duurzaamheidswinkel in het Stadshart te realiseren.
Deze winkel wordt de ontmoetingsplek en inspiratiebron voor iedereen die iets met duurzaamheid wil of kan en is een logisch vervolg op de website www.duurzaaminlelystad.nl, waar geïnteresseerden elkaar al virtueel kunnen ontmoeten. De winkel zal begin 2014 de deuren openen en zich vestigen in het voormalige postkantoor. De winkel voorziet enerzijds in de behoefte aan een fysieke ontmoetingsplek op het gebied van duurzaamheid en  milieu in Lelystad en gaat anderzijds leegstand in het Stadshart tegen door de keuze van het pand (voormalig postkantoor). In de winkel zullen verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo worden er duurzame kinderworkshops georganiseerd, is er een wekelijks inloopspreekuur en worden er netwerkbijeenkomsten gehouden. Daarnaast kunnen geïnteresseerden er inspiratie opdoen, ideeën bekijken, ideeën delen met anderen en eventueel vergaderen, want ook die mogelijkheid is aanwezig. De duurzaamheidswinkel wordt dé plek waar alle bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen zien, voelen en beleven hoe Lelystad steeds duurzamer wordt. Het komende jaar wordt gezocht naar partijen die in de winkel willen investeren, zodat de winkel een vervolg kan  krijgen zonder gemeentelijke financiële ondersteuning. De financiële bijdrage van de gemeente is namelijk eenmalig uit het fonds van het Rijk: Stimulering Lokaal Klimaatbeleid (SLOK).