zaterdag 7 december 2013

Door samenwerking meer verhaal van schade bij daders

Gemeente Lelystad gaat voor een half jaar een proef aan met het bedrijf NODR, dat veel expertise heeft op het verhalen van toegebrachte schade bij daders op bijvoorbeeld verkeersborden, straatmeubilair etc.
Schades kunnen vanuit de gemeente eenvoudig en snel worden aangemeld waardoor NODR snel aan de slag kan om daders te achterhalen in samenwerking met de gemeente, de politie, verzekeraars en bewoners. Doel is om tot een vaste samenwerking te komen, wat uiteindelijk resulteert in meer verhaal van schade bij daders en minder vandalisme. De gemeente heeft een mooie openbare ruimte waar we allemaal zuinig op zijn, maar soms gaat het mis. Het gaat dan om beschadigingen of vernielingen in het openbaar gebied, zoals openbaar groen, prullenbakken, borden, palen, bestrating en ander straatmeubilair. Dat is jaarlijks een forse schadepost voor de gemeente. Vaak is de dader niet of moeilijk te achterhalen of kunnen de kosten maar ten dele worden verhaald op de veroorzakers. Dat is reden voor de gemeente om een proef te starten waarbij het verhalen van de schade wordt uitgevoerd door NODR, een bedrijf dat veel expertise heeft op het gebied om daders te achterhalen en bij hen de kosten terug te vorderen door een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Bij deze aanpak wordt niet alleen de schade vergoed, maar ook de signaal functie dat je niet ongestraft schade of vernieling kunt aanbrengen aan eigendommen van de gemeenschap is belangrijk. Na een half jaar wordt de werkwijze geëvalueerd. Ik verwacht dat door deze aanpak de aangifte van inwoners gaat stijgen om informatie te geven over schades en vernielingen.