vrijdag 6 september 2013

Waarschuwingsborden bij gladheid door modder in oogsttijd

Fotobureau Wierd
Gemeente Lelystad heeft, in samenwerking met LTO Noord Oostelijk Flevoland, de landbouwers in de gelegenheid gesteld om waarschuwingsborden ten behoeve van modder op de weg aan te schaffen.

Veel landbouwers hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Het eerste waarschuwingsbord is door mij en de voorzitter van LTO Noord Oostelijk Flevoland Henk Noome, uitgereikt aan de heer Nooren. Modder op de weg kan heel plaatselijk zijn, zo is de weg schoon, zo is de weg spiegelglad. Met het plaatsen van de waarschuwingsborden worden weggebruikers geattendeerd op mogelijke gladheid door modder op de weg. Zij kunnen dan hun rijgedrag aanpassen. De verkeersveiligheid vinden wij als college van Lelystad dermate belangrijk, dat wij deze actie gesubsidieerd hebben. Zo zorgen we ervoor dat we met elkaar de oogsttijd verkeersveilig doorkomen.