zondag 8 september 2013

Feestelijke oplevering winkels en openbare ruimte Boswijk Centrum

Zaterdag 7 september 2013 was officieel de afronding van de werkzaamheden aan de openbare ruimte in winkelcentrum Boswijk en de renovatie van woningen en winkels rondom de havenkom en dit werd gevierd.
Ik heb bij de opening van deze festiviteiten het overdrachtsdocument van de werkzaamheden overhandigd aan de vertegenwoordiger van de Vereniging van Eigenaren Joop Brandt, uitbater van het bruine cafeé 'Het Amsterdammetje'.
Al geruime tijd zijn in het centrum van Boswijk werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het leefbaar maken van het gebied. Door een ingrijpend renovatieprogramma heeft het centrum weer een uitnodigend karakter gekregen en oogt het vernieuwd en fris. Donkere en onoverzichtelijke plekken zijn aangepakt, waardoor mensen zich een stuk prettiger en veiliger voelen. Doel is uiteindelijk te komen tot een florerend buurtcentrum waarin inwoners samen met ons en onze partners zorgen voor het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid en bijdragen aan een vitale en leefbare stad. Met de oplevering van de openbare ruimte, de winkels en woningen in winkelcentrum Boswijk, is een belangrijke ontwikkelingsfase in dit gebied afgerond. Op dit moment worden er nog werkzaamheden uitgevoerd aan de Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Brink, welke volgens planning eind oktober 2013 opgeleverd wordt.
Van Buurthuis De Brink, naar MFA-Light Boswijk


Bataviakoor ook in de Boswijk