zondag 30 december 2012

Terugblik en kleine samenvatting 2012

Geachte volgers van mijn blog. Hieronder een kleine samenvatting van datgene wat ik in 2012 als (niet alle politieke) hoogtepunten heb mogen ervaren in mijn functie van wethouder.


"Ik wens alle volgers een gelukkig en vooral gezond 2013 toe"Januari 2012

Traditionele Nieuwjaarsvoetbalwedstrijd op Sportpark Schouw
Een gemeentelijk voetbalteam, bestaande uit een mix van ambtenaren en bestuurders, voetbalde zondag 1 januari 2012 de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tegen een team van voetbalvereniging Unicum op sportpark Schouw. Verloren deze wedstrijd met 6-3 (ik was keeper)

Diploma's, certificaten voor medewerkers Perspectief
Reikte ik met gepaste trots aan ruim 20 medewerkers van Perspectief BV een diploma uit. De medewerkers volgden in de afgelopen maanden diverse cursussen en trainingen op het gebied van veiligheid en verkeer. Onder de geslaagde cursisten waren tien buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Zij vormen de eerste lichting BOA’s die opgeleid zijn om een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen.

Samenwerken aan schoon water met waterschap Zuiderzeeland
In aansluiting op het bestuurlijk overleg met het waterschap Zuiderzeeland en in bijzijn van het voltallige college van beide organisaties, is op dinsdag 24 januari 2012 het startschot gegeven voor de uitvoering van projecten die de waterkwaliteit in Lelystad verbeteren. Onder het motto ‘samenwerken aan schoon water’ hebben Jan Nieuwenhuis, Heemraad van het Waterschap Zuiderzeeland en ik als wethouder van de gemeente Lelystad, in het gemeentehuis een kaart onthuld met daarop een overzicht van het watersysteem van de stad.

Opening expositie van Lies Resink
De Lelystadse kunstenares Lies Resink exposeert van 14 januari tot en met 1 april bij Omroep Flevoland. De officiële opening van de expositie mocht ik namens het college verrichten door met een echte kwast
op een schilderij iets neer te zetten. In een schilderijtje in een groot schilderij had ik bedacht om daar in te zetten: "klein maar groots". Elk kwartaal stelt Omroep Flevoland een kunstenaar uit Flevoland in de gelegenheid te exposeren.

 Februari 2012

Scherp en nieuw contract ondertekend met HVC afvalinzameling
Na intensieve gezamenlijke onderhandeling is de overeenkomst voor het uitvoeren van de afvalinzameling in de gemeente Lelystad verlengd tot 2021. In het nieuwe contract is sprake van een andere wijze van verrekening van de indirecte kosten tussen de drie deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde) en HVC wat voor de gemeente een behoorlijke kostenvoordeel oplevert. Samen met de kwaliteit van de dienstverlening van HVCi (nzameling) reden om de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tijdens een feestelijk moment op woensdag 8 februari 2012 te ondertekenen.

Energiebesparingsactiviteiten op het Zwanenwater voor Klimaatstraatfeest
Bewoners van het Zwanenwater hebben zich aangemeld voor het klimaatstraatfeest, een landelijk initiatief om mensen van een straat gezamenlijk acties uit te laten voeren om het energieverbruik te verminderen. Omdat de gemeente dit initiatief een warm hart toedraagt, heb ik als wethouder Klimaatbeleid en duurzaamheid –vanzelfsprekend gehuld in dikke trui- officieel de ‘Zwanenwater-warme-truiendag’ geopend. Het Zwanenwater stond bol van de energiebesparingsactiviteiten. Door het gezamenlijk uitvoeren van energie-activiteiten en door met zoveel mogelijk buren mee te doen, kunnen punten verdiend worden voor het klimaatstraatfeest.

Werkbezoek aan Iriszorg Lelystad
Dinsdag 14 februari brachten we met bijna het gehele college een bezoek aan Iriszorg in Lelystad. De directeur Bernadette Ottenschot gaf ons een uitgebreide rondleiding. Van de medewerkers maar ook van
enkele clienten kregen we te horen hoe het één en ander in zijn werk ging in Lelystad en hoe het werd ervaren. IrisZorg is een grote instelling met gediversifieerde verslavingszorg diensten, begeleid wonen
en sociale ondersteuning. Iedereen die behoefte hebben aan professionele hulp kunt bellen en rekenen op 'best practice' IrisZorg via, beproefde programma's voor preventie, zorg, opvang en ondersteuning, behandeling, begeleiding en reclassering.

Fietsersbond beoordeeld gladheidsbestrijding fietspaden Lelystad goed
De Fietsersbond vraagt om verbetering van het sneeuwruimen op fietspaden in Amersfoort. In de dagen na de sneeuwval op vrijdag 3 februari hebben diverse leden van de Fietsersbond Amersfoort geconstateerd dat er wel gestrooid is, maar dat de fietspaden daardoor niet sneeuwvrij werden. Op veel (hoofd) fietsverbindingen was gedurende een week een smal strookje vrij voor de fietsers. In andere steden zoals Soest en Lelystad waren de fietspaden volgens Fietsersbond wel geheel sneeuwvrij.

Montessorischool De Wildzang: "Gezond en Energiezuinig"
Op donderdag 23 februari hebben leerlingen van Montessorischool De Wildzang het project Energieke Scholen afgerond. In dit project van IVN Consulentschap Flevoland en gemeente Lelystad, zetten basisschoolleerlingen zich in om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. De leerlingen hebben metingen en ander onderzoek gedaan op hun school naar onder andere energiegebruik, stof en frisse lucht.

Verkeersveiligheidslabel voor 't Schrijverke
Op vrijdag 24 februari heb ik samen met Zebra ‘Seef’ het verkeersveiligheidlabel uitgereikt aan de basisschool ’t Schrijverke in Lelystad. Scholen die aan het project ‘Verkeersveiligheidlabel Flevoland’ meedoen, zetten zich in voor een veilige verkeerssituatie rond de school, betere verkeerseducatie voor kinderen en goede gedragsregels voor ouders en kinderen in het verkeer.

April - juni 2012

Dat was even schrikken
Geheel onverwachts werd ik van de ene op de andere dag ernstig ziek. Het bleek dat ik een hersentumor had.Van 1 april tot en met 1 juli uit de running geweest. Mijn portefeuilles werden in die tijd waargenomen door mijn collega-wethouders. Met heel veel geluk en door de vele warme ondersteuning, in het bijzonder van mijn vrouw, Margreet Horselenberg, Meta Jacobs (zonder mijn andere collega's tekort te willen doen) en de fractie van de InwonersPartij, maar ook door het begrip van de fractievoorzitters van de coalitiepartners, was ik in staat om op 10 juli de draad weer op te pakken.

Juli

Levens ganzen Bovenwater gespaard op mijn 1e werkdag 10 juli 2012
Mijn eerste werkdag werd ik meteen geconfronteerd met iets heftigs. De Provincie had een afschotvergunning afgegeven om ganzen af te schieten! De poep die de dieren op het strand achterlaten is niet alleen onplezierig voor strandgasten, maar ook slecht voor de waterkwaliteit. Doordat de uitwerpselen in het water terecht komen neemt de kans op blauwalg toe. Nu wordt er op het strand af en toe een speciale poepzuiger ingezet om de uitwerpselen weg te halen. Maar om nu lukraag de ganzen af te schieten ging mij toch echt te ver. Een van onze twee faunabeheerders is werkzaam bij de WUR en heeft de zogenaamde Agrilaser in bruikleen gekregen om uit te testen als verjaagmiddel voor ganzen ten behoeve van de agrarische sector. De laser bleek een succesmiddel voor het verjagen van de ganzen, probleem opgelost.

Augustus 2012

Straatgesprekken over bezuinigingen speelplekken in Lelystad
Noem het een uitdaging: de gemeente moet bezuinigen, en dat gebeurt onder andere op het aantal speelplaatsen in Lelystad. Ik wil echter niet zomaar speelplaatsen opheffen. Wat ik wel wil is zoveel mogelijk draagvlak, ook voor pijnlijke beslissingen. Daarom komen er ‘straatgesprekken’, waarbij iedereen mee mag denken, praten en beslissen over welk soort speelplaatsen eventueel kunnen worden opgeheven, en welke speelplaatsen wellicht kunnen worden versterkt. Er kwamen uiteidelijk 9 straatgesprekken in de 9 wijken en de 10e werd in het gemeentehuis gehouden voor die mensen die ons mis waren gelopen in de wijk. Tevens kon men ook een enquete op de Lelystadse website invullen, daar is in grote getalen gebruik van gemaakt.

September 2012

Startschot in gebruik neming 15 nieuwe bussen
De vijftien gloednieuwe bussen zijn pas op 22 augustus op naam gesteld van Arriva. Niet alleen de bussen zijn nieuw, het is ook een nieuw type. De Irisbus Crossway was er nog niet met de iets kortere lengte zoals deze nu in Lelystad gaat rijden. Ook al zijn ze ruim een meter korter dan standaardbussen, toch hebben ze een ruim interieur met voldoende ruimte voor rolstoelen, kinderwagens, en er zijn ook nog meer dan 30 zitplaatsen. Met een lage vloer en voorin een breed gangpad, dus mensen met rolstoelen of een rollator kunnen prima mee. Het zijn heel schone bussen met weinig uitstoot, ze voldoen aan de EEV-norm. De Kortere lengte zorgt voor een heel goede wendbaarheid in de bochtige straten in de wijken in Lelystad. Alle bussen hebben nu de Lelystad-huisstijl, en de foto’s van de winnaars van de fotowedstrijd versterken dat lokale beeld. Binnenin zijn de bussen van alle luxe voorzien: Wifi, climate control, dynamische reisinformatie, gratis dagbladen. Kortom, Lelystad kan trots op haar openbaarvervoer zijn.

Het project 'Natuurlijk(er) Markermeer - IJmeer'
Langs de Houtribdijk/Markerwaarddijk (ik noem hem 'De Aansluitdijk') wordt een kunstrif aangelegd van haakjes, gemaakt van een geocomposiet. Deze innovatieve haakjes zijn ontwikkeld door Anome Projects
(Lieuke Boskma), Boskalis bv en het ingenieursbureau Witteveen + Bos. Dit project is een onderdeel van de waterproeftuin van het project Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer. Door te experimenteren met nieuwe innovatie technieken en/of materialen komen we te weten welke maatregelen beter en welke maatregelen minder goed bijdragen aan de ecologische verbetering van het Markermeer-IJmeer.

Oktober 2012

Opening verrichten samen met gedeputeerde Bliek van een innovatieve windmolen Accres-terrein
De 11-jarige Erik Wellgard van de dr. Herman Bekiusschool in Lelystad heeft de prijsvraag gewonnen om een naam de bedenken voor een heel bijzondere nieuwe windmolen van 115 meter hoog. De winnende naam: WindSpin, omdat "hij spint in de wind".Tegelijkertijd met de groei van de stad is uitgangspunt dat ik graag een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving wil behouden. Naast optimalisatie van het milieurendement zetten we in op een klimaatneutraal Lelystad. We willen vanuit een integrale benadering meer invulling geven aan duurzaamheid. Hierbij gaat het zowel om sociale als fysieke aspecten. Trots op het feit dat het grootste testlocatie van Europa voor windturbines zich in Lelystad bevindt. Na het ontbijt vanochtend vroeg. mocht ik samen met Anne Bliek en een klas schoolkinderen uit Lelystad, die een naam hadden verzonnen voor deze windturbine, de opening verrichten van een innovatieve windmolen (115 meter) op het accres terrein en testveld bij de WUR aan de Runderweg.Kon toen nog niet vermoeden dat dit de laatste officielle handeling was voor gedeputeerde Bliek.

Week van de smaak: "Milieuwinst op ons eigen menu"
Met een afhap heb ik vandaag de Week van de Smaak gestart in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. Tevens onthulde het mooi behaalde resultaat van de voedselvoetafdruk. Dit betekent milieuwinst op ons
eigen menu. Wij zijn een van de acht Flevolandse instellingen die meedoen aan het project, dat wordt ondersteund door het Centrum Biologische Landbouw in Lelystad. Bij dit project wordt bij iedere deelnemer de voedselvoetafdruk in kaart gebracht, gemeten en worden concrete stappen genomen om deze te verbeteren. En ook niet onbelangrijk is dat ons eten van eigen eigen (schone) bodem komt afkomstig van eigen ondernemers. De keuze van de gemeente voor ISS als cateraar heeft er toe geleid dat in vergelijking met de nulmeting de voetafdruk van de gemeentelijke catering met 25 procent is gedaald van 11 procent meer dan het gemiddelde, naar 15 procent onder het gemiddelde. Een score waar ik bijzonder trots op ben. Toen wij in 2011 als pilotgemeente aanhaakten bij dit project had ik niet gedacht dat wij een dergelijke verbetering zouden behalen. Ik ben dan ook heel trots dat wij na deze nieuwe meting met onze voedselvoetafdruk 15 procent onder het gemiddelde zitten.

Duurzame dinsdag succes in Lelystad
Een duurzame en milieuvriendelijk leefomgeving voor Lelystad is een belangrijk item binnen mijn portefeuille. Dit project draagt hieraan bij en maakt de inwoners, organisaties en instellingen bewust op
welke manier zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving in Lelystad.Het "Duurzaam Ontbijt" vond plaats in het kantoorgebouw van Rabobank Flevoland in Lelystad, die ook de catering verzorgde. Ik was hierbij aanwezig, samen met de wethouders van gemeenten Dronten en Zeewolde. Lelystad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ideeën uit de bevolking helpen niet alleen om dit in te vullen, maar geven ook een gevoel van “Wij doen het”. Eigen ideeën doen het over het algemeen beter dan zaken die van bovenaf worden opgelegd. Ik hoop vooral op een omslag in de instelling, de mindset van de Lelystadse bevolking. De duurzame aanpak moet normale, door iedereen als logisch ervaren aanpak worden en de niet-duurzame aanpak de onlogische. Wat heeft 'Duurzame Dinsdag' ons nu gebracht. Om te beginnen een aantal fantastische ideeën met een hoog realiteitsgehalte. Een aantal daarvan kan zo worden opgepakt, zoals “Rij 2 op 5 Flevoland” wat inhoud om gewoon 2 keer per week de fiets te pakken, en de LinkedIngroep Lelystad Duurzaam.

Gladheidsbestrijding: "We zijn er weer klaar voor".
Woensdag 10 oktober is het startsein gegeven voor het nieuwe seizoen Gladheidbestrijding 2012-2013 bij. Het college kijkt met tevredenheid terug op de uitvoering van het Gladheidbestrijdingplan van vorig
jaar. De medewerkers van de gladheidbestrijding moeten soms op bijzondere tijden en onder bizarre omstandigheden de weg op. Hier heb ik bewondering en waardering voor. We zijn gauw geneigd om te mopperen als de weg moeilijk begaanbaar is door sneeuwval of ijzel, maar dit is niet altijd te voorkomen zoals we afgelopen winter hebben gezien. Zij doen belangrijk werk om ervoor te zorgen dat wij veilig de weg op kunnen en dat het verkeer goed kan blijven rijden. Veiligheid en doorstroming van het verkeer in Lelystad zijn belangrijke pijlers uit mijn portefeuille en daar draagt het plan gladheidbestrijding en de
uitvoering door de medewerkers van HVC zeker aan bij.

November 2012

Natuurwerkdag 2012 in Lelystad
Tijdens de hevige regen heb ik in het Bergbos een prachtige mooie fiets als prijs voor de natuurwerkdag 2012, mogen uitreiken aan Yorick Teuthof in het kader van de natuurwerkdag. Als wethouder ben ik
trots op de Lelystadse kernkwaliteiten groen en natuur. Daar hebben we veel aan. En dat is ook te merken als je ziet hoeveel geld daar in rond gaat om het dan ook goed en efficient te beheren. Dan is het goed om te zien dat er in de wijken, buurten en straten, de bewoners zelf met elkaar het gereedschap ter hand nemen en hun wijk en buurt mooier, groener en leefbaarder maken. Het is prachtig om te zien hoe kinderen en volwassenen genieten van onze mooie natuur in Lelystad. Dit soort acties ondersteun ik dan ook van harte. Door kinderen al jong te laten zien en ervaren hoe leuk het is om in de natuur te zijn, zorgt ervoor dat ze de natuur ook waarderen op haar schoonheid en het belang om dit te behouden. Immers natuurbehoud is van belang voor Lelystad.

Dinsdagavond 13 november Informatieavond zonnepanelen
De interesse in zonnepanelen neemt steeds meer toe. En terecht! Het zonlicht in Nederland is geschikt om elektriciteit op te wekken en het is een schone en duurzame energiebron. Ook financieel gezien
worden zonnepanelen steeds aantrekkelijker. Om bewoners te informeren over de aanschaf van zonnepanelen en over wat de gemeente daarin concreet kan betekenen werd deze bijeenkomst, overigens met succes georganiseeerd.

Inloopavond ambassadeurs in Atolplaza
De inloopavond op woensdagavond 21 november om ambassadeurs voor de Atol- en Zuiderzeewijk te werven is goed bezocht door ongeveer 50 bewoners. Tijdens de avond vertelden bewoners hoe zij de leefbaarheid van de wijk ervaren en wat zij zelf zouden kunnen doen om de leefbaarheid te vergroten. Medewerkers van de gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad waren aanwezig om samen met de bewoners ervaringen uit te wisselen. Tijdens de avond heeft een aantal bewoners aangegeven de rol van ambassadeur op zich te willen nemen om ook andere bewoners te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. De gemeente Lelystad gaat de initiatieven zo veel mogelijk faciliteren. Ik heb tijdens deze avond ook even een bezoeklje gebracht om een kijkje te nemen: Ik ben echt onder de indruk van de ideeën die bewoners zelf aandragen om samen en met elkaar de leefbaarheid en het woonplezier in de wijk te vergroten. Het was mooi om te zien dat er zoveel bewoners zijn met hart voor de wijk. De bereidheid om iets te willen doen voor de wijk is erg groot. Samen met elkaar kunnen we heel veel bereiken.

College stemt in met ontwikkelen van Regioplan voor Windenergie
Het College van burgemeester en wethouders van heeft ingestemd met het ontwikkelen van een Regioplan voor Windenergie, gezamenlijk met de Provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Zeewolde en Almere. Belangrijk doel daarbij is het vervangen van bestaande windmolens in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland door windparken met grotere windmolens. Het regioplan voor Windenergie regelt dat de huidige 600 windmolens in Flevoland vervangen gaan worden door 300 windmolens die samen meer energie opleveren dan de huidige. Dat betekent dat het aantal windmolens gehalveerd wordt, het oorspronkelijke open landschap hersteld en de duurzame energieproductie toeneemt. De nieuwe molens krijgen een plek op het land en aan de Houtribdijk. Het Markermeer is expliciet uitgesloten als zoekgebied voor nieuwe ontwikkelingen. Nadat alle betrokken overheden zich hebben verbonden aan dit Regioplan start de uitvoering van de opdracht. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners, de grondeigenaren en de huidige windmoleneigenaren. Ik vind dat Duurzame energie belangrijk is voor Lelystad. Als college zetten we ons derhalve in voor een klimaatneutraal Lelystad. Met het opschalen en saneren van de windmolens voldoen we aan de optimalisatie van het milieurendement en zorgen we dat het oorspronkelijke landschap weer hersteld wordt. Allebei aspecten die voor de Lelystadse leefomgeving en samenleving van belang zijn. Het betrekken van bewoners, grondeigenaren en huidige windmoleneigenaren is daarom essentieel om dit project te laten slagen.

December 2012

Evenement ‘Lelystad elektrisch’ werd zeer goed bezocht
Zaterdag 15 december vond het evenement ‘Lelystad elektrisch’ op het Stadhuisplein plaats.De aanleiding van het evenement was de ingebruikneming van de oplaadpalen in de parkeergaragesNeringweg, De Waag en Zilverparkgarage. Het evenement werd goed bezocht en er werden vele elektrische vervoermiddelen uitgeprobeerd. Het evenement werd door mij afgesloten met het bekendmaken van de beste slagzin en het overhandigen van de sleutels van een elektrische scooter Qwik emoto 87 aan de winnaar, Jeroen van den Berge uit Lelystad. Midden op de dag heb ik de elektrische oplaadpalen officieel ‘in gebruik genomen’ door een symbolisch rondje op het Stadhuisplein te rijden in de Tesla Roadster en deze in te pluggen in een oplaadpaal.

Spiegelkarper vanuit spiegelkarperproject Lelystad uitzetten
Zaterdagochtend 1 december zijn er in mijn bijzijn door de karpercommissie van Hengelsport-vereniging HSVL/D Spiegelkarpers uitgezet in Lelystad. De uizetting vindt plaats vanuit het project plan “SKP Lelystad” spiegelkarpers. De spiegelkarpers kunnen vanaf deze locatie naar vele plekken migreren. Het vastleggen van de spiegel-karpers wordt gedaan om ze te volgen. Dat spiegelkarpers goed te volgen zijn is te danken aan het feit dat elke individuele spiegelkarper een geheel eigen beschubbingspatroon heeft waaraan hij z’n gehele leven te herkennen is. Dit is een soort vingerafdruk. Elke karper wordt tijdens de uitzetting closeup gefotografeerd, gemeten en gewogen. Bij de registratie wordt uitsluitend de linkerflank van die karper gefotografeerd. Mochten sportvissers de vissen terugvangen dan kunnen zij deze met de vangstgegevens aan de hengelsportvereniging terugmelden inclusief een foto van de linkerzijde. Op deze manier krijgen zij goed inzicht in de overleving, migratie en ontwikkeling van de
dieren.

Chanoeka-viering voor het eerst op het Stadhuisplein
Er werd voor de eerste keer een Chanoeka (feest van het licht)bijeenkomst georganiseerd door stichting Chabad Flevoland op het stadhuisplein en voor de ingang van het stadhuis. Burgemeester Margreet
Horselenberg heeft de sjammasj aangestoken en het woord gericht aan de aanwezigen. Daarna heb ik vier kaarsen van de kandelaar aangestoken. In het stadhuis werd er met typisch-joodse versnaperingen, koffie/thee en joodse muziek deze feestavond na het formele programma, vrolijk afgesloten. Mijn boodschap die de lichtjes uitstralen is de triomf van vrijheid over tirannie, goed over kwaad, recht over macht en licht over duisternis. Er waren voor de 1e keer ruim 30 mensen aanwezig, achteraf hoorde ik dat veel mensen hiervan niet op de hoogte waren en dat ze daar graag bij hadden willen zijn. Het ligt zeker in de bedoeling dat volgend jaar de viering wederom op het stadhuis in Lelystad zal gaan plaats vinden.