woensdag 29 december 2010

Week 52 - 2010

Jaarafsluiting

2010 een bewogen jaar
Een jaar die ik niet snel zal vergeten. In januari een krachtige campagne gevoerd met de InwonersPartij. Niet tevergeefs want onze partij werd in maart na de gemeenteraadsverkiezingen beloond met vijf hele zetels en bleven daarmee de grootste lokale partij en de op 2 na grootste partij van Lelystad. De inwonersPartij bestaat pas 9 jaar, maar is een begrip geworden in Lelystad. In 2002 deden wij voor het eerst mee aan de verkiezingen en kwamen in de raad met twee zetels. In 2006 deden we het kennelijk zo goed dat we verdubbelde naar 4 zetels. Ook in 2010 kregen we er weer een zetel bij. Na korte en zeer daadkrachtige college-onderhandelingen met de VVD en de PvdA kwamen we tot een krachtig coalitieovereenkomst, waarbij twee zaken centraal werden gesteld. Geen aantasting van effectief sociaal beleid en geen lastenverhoging voor de inwoners van de stad, maar ook een bezuinigingsopdracht van 10 miljoen. De VVD leverde 2 wethouders, de PvdA leverde eveneens 2 wethouders en voor de InwonersPartij nam ik zitting in het college. Tot nog toe een perfect functionerend team. In een uitstekende sfeer worden er stevige debatten in het college gevoerd om uiteindelijk tot collegiaal gedragen voorstellen aan de gemeenteraad te komen.

Mijn portefeuilles
Ik heb de portefeuilles gekregen die dicht bij de inwoners van de stad staan. Zoals het Groot Onderhoud, het dagelijks onderhoud, Stadsbeheer, Verkeer en Vervoer, Parkeerexploitaties, Begraafplaats (exploitatie), Grote stedenbeleid, Natuur en Milieu en Energie, Duurzaamheid, Nutsbedrijven, Dierenwelzijn, Fysieke veiligheid en veelplegers, maar ook nog diverse bestuurlijke vertegenwoordigen. Enkele financiele tegenvallers uit het verleden kwamen ook op mijn (portefeuille)bordje terecht, zoals 3,7 miljoen structureel voor het Kwaliteitsstructuurplan (KSP), 1,1 miljoen tekort op de parkeerexploitatie Bataviastad. Ook viel een tegenvaller te verwerken voor het stadsvervoer. De aanbesteding die vorig jaar door mijn voorganger al een jaar werd verlengd mislukte. Nu zo snel mogelijk tot een nieuwe aanbesteding zien te komen met een vervoerder, zodat niet wederom een verlenging van een jaar moet worden aangegaan, immers dat zal aanzienlijk meer geld gaan kosten. Mijn eerste 8 maanden als wethouder waren dus zeer intensief en in 2011 zal dit zeker niet minder worden. Op het menu voor 2011 staat onder andere het sluitend maken van de parkeerexploitatie Bataviastad, de uitvoering 1e fase van de Groene Carré en de aanbesteding van het Stadsvervoer. Dus net als mijn collega wethouders, mouwen opstropen!

Ik wens U en de Uwen een fantastisch, gezond en gelukkig 2011 toe.