zondag 21 april 2013

Vestigingssubsidie voor InnoserFotostudio Wierden

Fotostudio Wierden
Het innovatieve bedrijf Innoser ontvangt een bedrag € 178.000,- subsidie van de gemeente voor haar komst naar Lelystad. Innoser investeert met de verbouwing en inrichting van een schoon laboratorium in het bedrijfspand bijna € 1,8 miljoen. Met de vestiging creëert Innoser voor 29 mensen hoogwaardige werkgelegenheid. Op termijn verwacht het bedrijf te kunnen groeien naar 50 tot 100 medewerkers. De vestiging van Innoser bevestigt de positie van Lelystad als aantrekkelijke gemeente voor onderzoeksinstituten en bedrijven. Ik verving collega Jop omdat hij wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn en ik tekende namens het college, samen met Jan Bartels, directeur van Innoser de subsidieovereenkomst om daarna het glas te heffen.