zaterdag 22 september 2012

Veel meningen, veel suggesties voor speelruimtebeleid

Veel gesprekken gevoerd in de negen wijken van Lelystad over het speelruimtebeleid. Ik wil graag dat bewoners met plezier in hun wijk wonen, daar trots op zijn en dat ze zich veilig en betrokken voelen. Daarom laten we de bewoners meedenken over belangrijke beslissingen in hun wijk, zoals het bezuinigen op speelplekken. Samen willen we de wijk zo leefbaar mogelijk houden en samen zorgen we voor een leefbare stad. Mijn eerste reactie is echt positief. Het peilen van de meningen en de straatgesprekken zijn een mooie laagdrempelige methode om dat te doen. Hoewel mensen niet altijd positief zijn over het bezuinigen op spelen, zijn ze wel positief over de gesprekken en over het mogen en kunnen meedenken. Deze manier van communiceren is verfrissend (letterlijk en figuurlijk :-) met de regen en de koude). Zie video.

Ik ben heel tevreden dat zoveel mensen met ons meedenken! Enquêtes op lelystad.nl kunnen tot 30 september worden ingevuld. Donderdag 27 september houden we nog een inloopavond in het gemeentehuis, van 19.00 tot en met 21.00 uur voor die inwoners die niet in de gelegenheid waren om ons in de wijken te vereren met een bezoek.


Vervolgtraject
Na de inloopavond hebben we alle meningen en resultaten op een rij en dan wachten we nog totdat de enquête sluit. Alle input die verkregen is uit de gesprekken, de inloopavond, de enquêtes en de overzichtskaart zijn de ingrediënten voor het te maken beleid. Nadat het beleid is vastgesteld in de gemeenteraad, wordt er per wijk naar de specifieke speelplekken gekeken en wordt een nadere uitwerking van het beleid gegeven. Voor 1 november worden de resultaten bekend gemaakt op de website.