zondag 30 september 2012

WETHOUDER, KAN ER HIER EEN TRAPVELDJE KOMEN?

Op mijn kamer werd mij een brief overhandigd vergezeld met een lijst met handtekeningen door Sean Teters en Shemar Blom uit de Landstrekenwijk, met het verzoek voor een voetbalveldje. Ze hadden zelfs al een buurtonderzoek gedaan en wisten precies waar dit veldje zou moeten komen. Daar moeten dan wel 15 bomen voor worden weggehaald. Maar er was ook nog een alternatief voor een kleiner veldje, omdat er al een grote in de buurt ligt. Het was een leuk gesprek. Afgelopen donderdagavond was de laatste mogelijkheid voor inwoners om hun mening kenbaar te maken. Alle negen wijken hebben wij nu bezocht. De donderdagavond hebben we echt gebruikt om ook degene die overdag niet konden nog in de gelegenheid te stellen om te komen en de kaarten die aanwezig waren in te kleuren. De enquete op internet www.lelystad.nl wordt nu gesloten. Eind oktober hoop ik in beeld te hebben wat de input is geweest en op basis hierop zal het nieuwe speelruimtebeleid vorm en inhoud krijgen. Met de ambtenaren de wijken in, het was leuk en voor een ieder vooral leerzaam.