zaterdag 12 mei 2012

Herstel voorspoedig na zware operatie

Eind maart onderging ik geheel onverwachts een hersenoperatie ter verwijdering van een gezwel. De operatie is goed verlopen. Na een korte ziekenhuisopname ben ik weer thuis en gaat het herstel voorspoedig van deze zware ingreep.
Mijn vrouw en ik stellen er prijs op om via deze weg eenieder, die van medeleven heeft blijk gegeven door kaarten, bloemen, gebed of anderszins, van harte te bedanken. Het gaf ons de steun en kracht om dit zware proces positief te ondergaan. Het is mijn voornemen om binnen afzienbare tijd geleidelijk aan weer mijn werkzaamheden als wethouder te hervatten. Als dat voorspoedig verloopt, zal ik ook weer in de openbaarheid treden.

Pas bij volledig herstel zal ik mijn portefeuilles, die nu door mijn collega-wethouders worden waargenomen, in hun geheel zelf weer opnemen.