woensdag 25 januari 2012

‘SAMENWERKEN AAN SCHOON WATER’ OFFICIEEL VAN START!


Foto: Inaxion

Foto: Inaxion

In aansluiting op het bestuurlijk overleg en in bijzijn van het voltallige college van beide organisaties, is op dinsdag 24 januari 2012 het startschot gegeven voor de uitvoering van projecten die de waterkwaliteit in Lelystad verbeteren. Onder het motto ‘samenwerken aan schoon water’ hebben Jan Nieuwenhuis, heemraad van het Waterschap Zuiderzeeland en ik als wethouder van de gemeente Lelystad, in het gemeentehuis een kaart onthuld met daarop een overzicht van het watersysteem van de stad. Het komende jaar worden door de gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland diverse projecten uitgevoerd om de kwaliteit van het water in de stad te verbeteren. Als eerste wordt het vijzelgemaal in het Zuigerplasbos vervangen. Dit gemaal wordt ook wel het natte hart van Lelystad genoemd omdat water hier met een grote wokkel van laag naar hoog gepompt wordt en op die manier aan het begin staat van het watersysteem van de stad. Dit project vormt één geheel met de oeveromvormingen, het realiseren van waterverbindingen en de aanpassing van stuwen in de stad welke later in het jaar plaats zullen vinden. De verwachte oplevering van het nieuwe gemaal in het Zuigerplasbos staat gepland voor eind maart 2012.