zaterdag 28 januari 2012

Diploma's, certificaten voor medewerkers Perspectief

Trots op Perspectief als leer- werkbedrijf
In het midden van de foto kunt u zien hoe trots ik was om aan ruim 20 medewerkers van Perspectief BV een diploma uit te mogen reiken. De medewerkers volgden in de afgelopen maanden diverse cursussen en trainingen op het gebied van veiligheid en verkeer. Onder de geslaagde cursisten waren tien buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Zij vormen de eerste lichting BOA’s die opgeleid zijn om een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen. De bestuurlijke strafbeschikking is in november 2011 ingevoerd vanwege een verschuiving van handhavingstaken van politie naar de gemeente.

Het gaat daarbij met name om handhaving van lokale regelgeving, die is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met de Bestuurlijke Strafbeschikking kan aan personen die bepaalde overtredingen begaan een geldboete op worden gelegd.

Ik vind dat met deze nieuwe bevoegdheid, het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking, de BOA’s een middel in handen hebben om nog beter toe te kunnen zien op de leefbaarheid en veiligheid in onze stad.
Perspectief richt zich op het activeren en opleiden van (langdurig) werkzoekenden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, met als doel hen door te laten stromen naar regulier werk. Met het diploma op zak gaan de medewerkers onder meer aan de slag als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), verkeersregelaar, parkeerbeheerder of beheerder van fietsparkeervoorzieningen. Drie medewerkers behaalden het diploma Beveiliger 2, een MBO-diploma dat de mogelijkheid biedt door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.